DODÁVKY LEGUR PRO SLÉVÁRNY A OCELÁRNY

Metal Exchange Metal Exchange

Tabulka

S prvky uvedenými jako odkaz ( černé písmo a podtržené ) obchodujeme a po kliknutí se o nich můžete na příslušné podstránce dozvědět také mnoho zajímavých informací.

skupina  → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
↓  perioda ia iia iiib ivb vb vib viib --- viiib --- ib iib iiia iva va via viia viiia
1 1
H

2
H
2 3
Li
4
Be

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg

13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
* 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
** 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Uub
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo

*Lanthanoidy 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** Aktinoidy 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Am
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
chemické skupiny v periodické tabulce
Alkalické kovy 2 Kovy alkalických zemin 2 Lanthanoidy 1, 2 Aktinoidy 1, 2 Přechodné kovy 2
Kovy 2 Polokovy Nekovy Halogeny 3 Vzácné plyny 3

1 aktinoidy a lanthanoidy jsou obecně známy jako přechodné prvky.

2 alkalické kovy, kovy alkalických zemin, přechodné kovy, aktinoidy, lanthanoidy a kovy jsou skupinově známy jako "kovy".

3 halogeny a vzácné plyny jsou také nekovy.

  • prvky s černým protonovým číslem mají skupenství plynné
  • prvky s modrým protonovým číslem mají skupenství kapalné
  • prvky s bílým protonovým číslem mají skupenství pevné

Přirozený výskyt

prvky s plným rámečkem mají izotopy starší než země (prvotní prvky)

prvky s čárkovaným rámečkem přirozeně vznikly rozpadem z jiných prvků a jejich izotopy nejsou starší, než je země

prvky s tečkovaným rámečkem byly vytvořerny uměle (syntetické prvky)

prvky bez rámečku nebyly ještě objeveny

Mendělejevova periodická tabulka prvků nebyla prvním pokusem sestavit prvky podle některých jejich vlastností. Historicky první doloženou tabulku pocházející z roku 1772 vytvořil Louis-Bernard Guyton De Morveau. Zahrnovala chemicky jednoduché látky a použil ji Antoine Lavoisier. Roku 1857 publikoval Jean-Baptiste Dumas základní periodickou tabulku, která obsahovala 32 prvků v osmi sloupcích, které poukazovaly na jejich společné vlastnosti.

Roku 1862 uspořádal Alexandre-Emile Béguyer De Chancourtois poprvé prvky podle vzrůstající atomové hmotnosti. Podobné prvky umístil stejným směrem a vytvořil tak šroubovicové uspořádání prvků.

Roku 1864 publikoval Lothar Meyer tabulku mocenství pro 49 tehdy známých prvků a ještě v témže roce publikoval také William Odling svou téměř správnou tabulku se 17 svislými sloupci, do které zahrnul 57 prvků.

Roku 1869 formuluje Dmitrij Ivanovič Mendělejev periodický zákon a různé formy periodické tabulky, která obsahovala 63 prvků. O dva roky později mendělejev upravil a zlepšil svou periodickou tabulku a předpověděl objev 10 prvků - dnes známé jako sc (Skandium), ga (Gallium), ge (Germanium), tc (Technecium), re (Rhenium), po (Polonium), fr (Francium), ra (Radium), ac (Actinium) a pd (Paladium). Z těchto prvků popsal s udivující předvídavostí skandium, gallium , germanium a polonium .

Pro neobjevené prvky nechal Mendělejev v tabulce místo a postupem času se všechna volná místa, která v tabulce nechal, zaplnila nově objevenými prvky.

Zdroj, detailní periodická tabulka prvků

+420 777 060 255METAL EXCHANGE s.r.o., VRSKMAŇ 49, 431 15 VRSKMAŇ
Foxlea Design 2008
Czech English